150 órás Pszichodráma önismeretei csoport indul


A Klasszikus Pszichodráma Műhely Alapítvány és a Család-Rendszer Terápiás Műhely szervezésében

2015. nov.19-én indul a 150 órás pszichodráma csoport

Zánkay András (kiképző pszichodráma-csoportvezető)
és
Dr. Tarján Emőke (kiképző család-rendszer terapeuta, pszichodrámaterapeuta, pszichoterapeuta) vezetésével

A csoportban a Moreno-i klasszikus pszichodráma eszköztárával dolgozunk, fontos célunknak tekintve az önmagunkra és másokra történő jó ráhangolódás kialakítását és ennek a képességünknek a folyamatos fejlesztését. A csoportmunka során kialakítandó hatékony együttműködés, az új és új helyzetek megtapasztalása segíteni fog bennünket abban, hogy képessé váljunk a bennünket érintő helyzetekre új, adekvát válaszokat adni. Fontos szakmai és magánéleti szerepeink fejlődésével, spontaneitásunk és kreativitásunk kibontakozásával hatékonyabbá és elégedettebbé válhatunk életünk különböző területein.

Dramatikus munkánkban új viszonyulásokat alakítunk ki önmagunk, mások és a külvilág felé, amelyek segítik szakmai és magánéletünk kiteljesedését. Képzeletünk célirányos, kreatív működésével vágyainkhoz közelebb juthatunk.

A személyes fejlődés mellett hangsúlyt helyezünk a hatékony csoportmunka készségeinek kialakítására és tudatosítására is, hogy lehetővé tegyük olyan célok megvalósítását is, amelyek csak másokkal együttműködve érhetők el. A klasszikus pszichodráma gazdag módszertárát használva a résztvevőket hozzásegítjük ahhoz, hogy a megfelelő szintű és mélységű élményanyaggal léphessenek a képzésük következő szakaszába.

Várjuk azok jelentkezését is, akik nem képzési céllal jönnek, hiszen a képzésnek ez a szakasza saját élményű önismereti munkát jelent mindenki számára. Az anyagilag rászorulók a Klasszikus Pszichodráma Műhely Alapítvány támogatásával vehetnek részt a munkában.
Ez évi időpontok: 2015. nov. 19.
2015. dec. 3.
2015. dec. 17.

A csoport csütörtökönként, havonta két alkalommal, 4-4 tanórában (4-szer 45 perc) fog dolgozni, 18.00 órai kezdéssel.

Érdeklődés és jelentkezés:

 

Dr. Tarján Emőke: 30/5281918 /tarjanemoke@gmail.com/
vagy
Zánkay András: 30/5647811 /azankay@gmail.com/