A családom és én – Genogram


2016. május 6-7-8.

Modulunk célja, hogy a résztvevő saját családi kapcsolatainak, családi történetének mély megértése, rejtett összefüggések feltárása, esetleges őt érintő diszfunkcionális családi kapcsolatainak érzelmi rendezése létrejöjjön. Megismerkedjen a családdinamika és a rendszerszemlélet alapfogalmaival, jelenségeivel: határok, hierarchia, alrendszerek, értékek, normák, minták, „delegáció”…stb. Érteni és használni tudja a megtanult fogalmakat, a jelenségek közötti összefüggéseket saját családi rendszere elemzésekor.

A modul tartalma: a genogram elméleti ismertetése után a technikai lehetőségek feltárásával és gyakorlásával folytatjuk a munkát. Ezáltal mélyítjük az önismeretet, az insightot a témában. A pszichodrámát használjuk önismereti eszközként.