Böszörményi-Nagy Iván kontextuális szemlélete – Kapcsolati lojalitásaink


Egy idő után megtapasztaljuk, hogy bármilyen radikálisan is szerettünk volna szakítani szüleink működésével, különböző mintáival, sorseseményeivel, valami láthatatlan erő arra kényszerít minket, hogy ismételjük őket életünkben, párkapcsolatainkban.

Workshopunkban arra keressük a választ, mi az a láthatatlan erő, ami belátásaink ellenére erre az ismétlésre késztet minket. Mihez és miért vagyunk lojálisak akár saját élet(minőség)ünk feláldozása árán is? Hogyan oldhatjuk fel tisztelettel és elfogadással magunkban azokat a kényszereket, visszahúzó, fájdalmas mintákat, melyek látszólag saját életünk, sorsunk ellen irányulnak.

A 3 napos munkánk Böszörményi-Nagy Iván kapcsolati etikáján alapul. Az ő kontextuális szemlélete a vezérfonalunk. A pszichodráma színpada pedig segítségünk az önismereti munkához.

Különleges adalék, hogy a  Család- Rendszer Terápiás Műhelyünk által októberre Budapestre szervezett  ICCT2021 Böszörményi- Nagy konferencia előadóival készített videókból is ízelítőt adunk.

www.icct2021.com

A workshop vezetői: dr Tarján Emőke, Iszlai Zoltán
Meghívott vendégünk: Erdős Balázs