Gyógyító kommunikáció Workshop 2018. június 8-10


Modulunkban a résztvevők technikákat tanulnak, önismereti munkát végeznek, és nem utolsó sorban a különböző irányzatú rendszer-szemléletek kommunikációs vonatkozásainak integrálásában is részt vehetnek!

Várjuk a képződni vágyókat és az önismereti munkákra vágyókat is!

A modul beszámít a család-rendszer terapeuta képzésbe!

Az ár 39000 Ft.

Cím: Bp, Wesselényi u. 71, 124-es kapucsengő

Jelentkezni a tarjanemoke@gmail.com címen, vagy a 06 30 5281918-as tel számon lehet.
Időkeretek: Jún 8-10-ig : Pénteken délután 14:00-20:00 között, szombaton 9:30-19:00 között, vasárnap 9:30-17:00 között dolgozunk.

Tematika:

Érző, kapcsolódó kommunikáció – gyógyító kapcsolatok

Az erőszakmentes vagy asszertív kommunikációnak számtalan „magyarázó megnevezése” van: együttműködő kommunikáció, együttérző kommunikáció. Én legszívesebben érző, kapcsolódó vagy önfeltáró kommunikációnak nevezem. A magamról beszélő Én-üzenetek használata a minősítő, címkéző Te-üzenetek helyett amilyen egyszerűnek látszik, annyira ritka – a nyitottság sebezhetőség?

Megismerjük a módszer négy lépését, a közléssorompók felismerését és kezelését, a kritika fogadását, a(z ön)vád és a(zön) kritika átalakítását. Gyakoroljuk a konstruktív nemet mondást, segédeszközként az érzés-szükséglet kártyák használatát. Helyzetgyakorlatokon dramatikusan ránézünk a résztvevők által hozott (befagyott kommunikációs) szituációkra és keresünk rá új megoldásokat.

Kérdezéstechnika

„Amikor egy pár először jön hozzám, úgy nézek rájuk, hogy most valami teljesen egyedi fog feltárulni előttem, amit én és ők is meg akarnak ismerni. Az őszinte érdeklődés vezet, ahogy kérdezek. Az én kíváncsiságom és az ő tudatosulásuk – ugyanazon folyamat két oldala.”

A párterápiás (és egyéni segítői) folyamat során kulcsfontosságú első három ülésre koncentrálunk, külön foglalkozva az első ülés felépítésével. Hogyan kérdezzek úgy, hogy az ő valósága táruljon fel és ne a saját feltételezéseim? Mire kérdezzünk és hogyan? Hogyan vegyük észre a tabukat, és mindazt, ami nem hangzik el? Visszajelzés adása, semlegesbe fordítás, a pár egymás közti kommunikációjának segítése.

Külső és belső dialógus – énrészek közötti kommunikáció

Külső és belső dialógus a terápiában/segítő folyamatban: a segítő és a kliens közti párbeszéd mellett jelen van egy belső párbeszéd is mindkét oldalon. Különböző technikák használata elősegítheti, megindíthatja a kliens belső dialógusát saját magával illetve egyes énrészei (Gyermek-Felnőtt) között. Áttekintjük a belső dialógust segítő, illetve az énrészek közötti kommunikáció egyes technikáit (székek használata, asztalszínpad, tárgyak, kövek és szimbólumhasználat). A gyakorlás mellett fontos szerepet szánunk a tudatosításnak: az egyes pszichológiai iskolákat, különösen a szerepelméletet és a tárgykapcsolat-elméletet használva tudatosítjuk, hogy mi is történik a technikák használata során.

A workshop során lehetőség lesz sajátélmény munkára és vezetési gyakorlatra is, a résztvevők személyes és szakmai fejlődése egyaránt cél. A tanult technikák (erőszakmentes kommunikáció, visszajelzés adása, semlegesbe fordítás stb.) a mindennapi életben, konfliktuskezelésben és szakmai életben egyaránt hasznosak. A workshopon interaktív, gyakorlatorientált technikák és elméleti háttér, tanítás egyaránt helyet kap. A technikák bemutatása során lehetőség van a résztvevők tapasztalatainak, az általuk használt jó gyakorlatoknak, ezekkel kapcsolatos kérdéseiknek a megvitatására is.