Mi a pszichodráma?


Pszichodráma csoportjainkban a Morenoi klasszikus pszichodráma eszköztárával dolgozunk, fontos célunknak tekintve az önmagunkra és másokra történő jó ráhangolódás kialakítását és ennek a képességünknek a folyamatos fejlesztését. A csoportmunka során kialakítandó hatékony együttműködés, az új és új helyzetek megtapasztalása segíteni fog bennünket abban, hogy képessé váljunk a bennünket érintő helyzetekre új, adekvát válaszokat adni. Fontos szakmai és magánéleti szerepeink fejlődésével, spontaneitásunk és kreativitásunk kibontakozásával hatékonyabbá és elégedettebbé válhatunk életünk különböző területein.

Dramatikus munkánkban új viszonyulásokat alakítunk ki önmagunk, mások és a külvilág felé, amelyek segítik szakmai és magánéletünk kiteljesedését. Képzeletünk célirányos, kreatív működésével vágyainkhoz közelebb juthatunk.

A személyes fejlődés mellett hangsúlyt helyezünk a hatékony csoportmunka készségeinek kialakítására és tudatosítására is, hogy lehetővé tegyük olyan célok megvalósítását is, amelyek csak másokkal együttműködve érhetők el. A klasszikus pszichodráma gazdag módszertárát használva a résztvevőket hozzásegítjük ahhoz, hogy a megfelelő szintű és mélységű élményanyaggal léphessenek a képzésük következő szakaszába.