Tartalmi felépítés


A család-rendszer terapeuta képzés 2 évig tart, 500 órás folyamat.

16 modulból áll, melyek  a 40 órás csoportdinamika kivételével,  30 órásak. 10 órás vizsgával záródik a képzés.

A sikeres záróvizsgát tett hallgató család-rendszer terapeuta oklevelét akkor veheti át, ha három önállóan vezetett terápiás esetet írásban lead , majd pedig a vizsgáztató- bizottság előtt egyet szóban megvéd.

Az 500 óra 200 óra elméletből, 200 óra önismeretből és 100 óra szupervízióból áll.

A képzés elején nagyrészt önismereti munkát végzünk, majd az elmélet lesz túlsúlyban, hogy következhessen a szupervízió, a saját terápiás esetek követése.

A modulokban téma- centrikusan dolgozunk, így az adott téma elméletének önismereti feldolgozása is megtörténik a pszichodráma módszerének segítségével.

Részletek:

1. modul : A családom és én

Önismereti kérdés:

“Családi magatartási minták, melyeket ismétlünk, pedig nem akarunk.

Családi örökségek, melyek behatárolják fejlődésünket.

Mit tegyünk, ha másokhoz vagyunk lojálisak, nem magunkhoz?”

Elmélet:

A genogramm, annak elmélete, és felhasználási lehetőségei.

 

2. modul : Kapcsolati lojalitásaim

Önismereti kérdés:

Egy idő után megtapasztaljuk, hogy bármilyen radikálisan is szerettünk volna szakítani szüleink működésével, különböző mintáival, sorseseményeivel, valami láthatatlan erő arra kényszerít minket, hogy ismételjük őket életünkben, párkapcsolatainkban.

Képzésünk ezen alkalmával arra keressük a választ, mi az a láthatatlan erő, ami belátásaink ellenére erre az ismétlésre késztet minket. Mihez és miért vagyunk lojálisak akár saját élet(minőség)ünk árán is? Hogyan oldhatjuk fel tisztelettel és elfogadással magunkban azokat a kényszereket, visszahúzó, fájdalmas mintákat, melyek látszólag saját életünk, sorsunk ellen irányulnak.

Elmélet:

Böszörményi- Nagy Iván és Bert Hellinger elméletében keressük a válaszokat

 

3. modul : Vágyaink és félelmeink kötődéseinkben

Önismereti kérdés:

Mindannyiunk vágya:

– úgy kapcsolódni szeretteinkhez, hogy közben autonómiánkat is megőrizhessük
– intim kapcsolatainkban testi és lelki meghittséget átélni
– érezni a fejlődés, tapasztalás, lelki gazdagodás folyamatát, mely mindkettőnket és a kapcsolatot is építi
– szabadságot megélni a szeretet melegsége mellett.

Ezek a vágyaink szinte magától értetődőek, megvalósításuk mégis nehézségekbe ütközik.

Félelmek, szorongások, lelki fájdalmak, konfliktusok sokaságával találkozunk, ha megérint bennünket a vágy a közeledésre…

Elmélet:

Kapcsolati mintákról, kötődésről, kapcsolati fejlődésről szóló elméletekben keressük a miérteket  Bowen, Bowlby, Mahler, Fairbairn, Böszörményi- Nagy Iván nyomán.

 

4. modul : A család működésben

Kérdés:

Várjuk azokat, akik mint szakemberek érdeklődnek a család működése iránt, mi módon alakul ki egy tünet a tünethordozón, hogyan lehetséges a tünetet gyógyítani a család működésének átalakításával.
Várjuk azokat is, akik a saját családjuk működéséről szeretnének többet megtudni.

Elmélet:

A család működését különböző szemléletekből, szempontokból vizsgáljuk, különböző teóriák felhasználásával.
Ezen szemléletek összefoglalása mellett gyakoroljuk felhasználási lehetőségeiket is.

A rendszerszemlélet alapjai, a magatartás kommunikációs elmélete, strukturális, stratégiás iskolák, főbb képviselőik. Palo- Alto csoport, Milánói iskola, Haley stratégiás iskolája, Minuchin.

 

5. modul: Életkríziseink

Önismereti kérdés:

Akcidentális-élettörténeti krízisek, fejlődési krízisek. Helyzetek, amelyek átláthatatlanok, aztán lassan mégis jön a megoldás…
Fejlődési krízisek, melyek belülről robbantanak, fejlődési potenciálok, melyek elérnek bennünket azáltal, hogy épp annyi idősek vagyunk, vagy a családunk pont abba a fejlődési krízisbe kerül…Hogy milyen lehetőségeink lesznek a túlélésre vagy épp a fejlődésre, az az erőforrásainkon is múlik…

Elmélet:

Élettörténeti krízisek, fejlődési krízisek: Erikson, Jung életközép krízis, Bader- Pearson párkapcsolati fejlődés, Monica McGoldrick: a család fejlődési ciklusai

 

6. modul: Szerepelmélet

Önismereti kérdés:

Ki van a homlokzat mögött?

– Miért van az, hogy az egyik részem látja, mit kell tennem, merre és hogyan kell haladnom, a másik pedig mintha épp ez ellen tenne?
– Miért “gyúrok” rá bizonyos tulajdonságaimra, miért növesztek fel magamban egyes szerepeket, míg másokat elnyomok?
– Miért  pont azokat növesztem, azokból építek homlokzatot?
– Kinek akarok megfelelni, mitől félek, mire lenne szükségem igazán… ki van a homlokzat mögött?
Elmélet:
Ezen képzési blokkunkban a morenoi és claytoni szerepelmélettel és annak  család- rendszer terápiás használhatóságával fogunk ismerkedni elméleti, módszertani és önismereti szinten is.
Vendégelőadónk: Zánkay András

 

7. modul: Hogyan legyek hatékony terapeuta?

Soron következő modulunk célja: összegyűjteni, rendszerezni a család-rendszer működéséről szóló elméletek alapján mindazokat a technikákat, melyekkel a terápiás folyamatban szükséges megértést, megérzést, feldolgozást segíteni tudjuk.

Ajánljuk mindazoknak, akik a HOGYAN-ra keresik a választ.

 

8. modul: Fejlődési kríziseink

 

9. modul: EFT és Imago terápia a gyakorlatban.

Meghívott vendégünk: Gáspár György

 

10. modul: Egyéni terápia család-rendszerszemléletű megközelítéssel

 

11. modul: A szexualitás helye életünkben és terápiáinkban

– Hogyan befolyásolja fejlődésünket, kapcsolatainkat, mindennapi működésünket a szexualitás? –  Erre a kérdésre Pieter Ruigewaard (Hollandia) a nálunk is teret hódító SGT( sexual grounding terapy) kiképzője keresi a választ.

– Hogyan jelenik meg a szexualitás témája a terápiában? –  Fehérváry Anikó terapeutatársunk hozza eseteit és élményeit mint terapeuta, a témával kapcsolatban.

– Hogyan viszonyulunk mi a témához, milyen konfliktusokat aktivizál bennünk a szexualitás témája? – ennek feldolgozása dramatikus módszerrel pedig teamünk dolga lesz! (Fehérváry Anikó, Iszlai Zoltán, Tarján Emőke)

12. modul: Betegségek rendszerszemléletben

13. modul: Szenvedélybetegségek rendszerszemléletben

14. modul: Csoportdinamika
a tréning 40 órás. A csoporttagok döntése szerint vagy elvonulós 5 napos képzésben vesznek részt felárral, vagy 4 napos tréningben a szokásos helyszínen, “hazajárósan”, nem elvonulós formában.

15. modul: Szupervíziós modul

16. modul: A kognitív szemlélet család-rendszer terápiában elfoglalt helye
– Meghívott előadónk: Meghívott vendég Frank M. Dattilio, PhD- Harvard Egyetem