Végzett család-rendszer terapeuták


karádik

Dr. Karádi Kázmér

Általános orvos vagyok. 1992-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1992 óta dolgozom a PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetében. 2009 óta családterápiát, majd család-rendszer terápiát tanultam. 2015-ben megszereztem a család-rendszer terapeuta végzettséget.

Családterápiás munkám során krónikus neurológiai betegségekkel (traumás agysérülés, stroke, sclerosis multiplex, demencia) küzdő családokat segítek Pécsett. Elérhetőségem: karadikazmer@gmail.com

PerjésiAnna

Perjési Anna
“Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?” – Katherine Graham

Perjési Anna vagyok. Pedagógusi,pszichológusi végzettségem megszerzése után egy olyan módszert kerestem, mely közel áll személyiségemhez, és hatékony segítséget képes nyújtani a hozzám forduló páciensek terápiája során.
Így találtam rá a Családterápiára, mely szakmai eszköztáram további bővülését jelentette. Ma már mélyen hiszek a Rendszerszemléletű Családterápiában, mely bőséges eszköztárával adekvált módon tud hatni a családok és párok megbillent egyensúlyára.

Tel: +36 30/289-48-86

Kaló Attila Kaló Attila
Segítő hivatásomat a gyermekvédelem, majd szociális ellátás területén kezdtem meg. Krízishelyzetben lévő családoknak nyújtottam támaszt problémáik felismeréséhez, erőforrásaik kimunkálásához, társadalomba való aktív visszailleszkedéséhez.
10 éve ismerkedtem meg a családterápiával. Ma már vallom, a rendszerszemlélet meghatározó alapja munkámnak, életemnek egyaránt. A családokkal kapcsolatos munkámban olyan kérdésekkel, kommunikációs kihívásokkal, mintákkal, határokkal és struktúrákkal találkozom folyamatosan, amelyeknek már a gyökerei, törvényszerűségei, biológiai, és lélektani alapjai számtalan izgalmas rátekintést, és egyedi hozzáállást kívánnak.
Üléseimen a fejlődéshez hozzájárulóan az érzelmek kifejezése a kommunikációban, a mérgező mondatok megszüntetése, saját családi minták hierarchiájának kibontása, a kötődési kérdések hangsúlyosan jelen vannak.

Szakmai munkámat hazai képzőimen kívül nagyban befolyásolták olyan külföldön praktizáló szakemberek, többek között, mint Reinhard Krüger, Gáspár György, Monica McGoldrick, Sue Johnson, akikkel a mélyebb bugyrokba, teljesen új megközelítésekbe láttam bele. Ilyenek a testvérkapcsolatok, az érzelmek, a kötődés vizsgálata/kötődő szeretet megteremtése, cirkulálása, a pszichodráma, mint eszköz, az egyéni, vagy páros munkában, az imágó terápia, vagy a genogram sokszínű használata.
Hosszú évek óta dolgozom családokkal a gyermekjóléti területen.
Magánpraxisban egyedül és párban is fogadok főképpen párokat személyesen Budapesten és online.

Mindemellett jelenleg tanácsadóként dolgozom több területen. Szupervizorként, Coachként támogatom a munka világában a rendszereket. A kiégés megelőzés, stresszkezelés fontossága, a kommunikációról és konfliktuskezelésről való közös tanulás ma már elengedhetetlen része jóllétünknek, a gyorsuló világ kihívásainak (lassulás, belső béke megteremtése, érzelmi kapcsolatteremtés, reziliencia, mindfulness), és a szervezetek sikereinek, vezetők hatékony működésének is. Vezetőként képződtem is, illetve vezetői szerepben is voltam több éven át. Ezen tudásaimat, tapasztalataimat tréningek alkalmával kamatoztathatom.

Hivatásomban a célom az, hogy az emberek minél közelebb kerülhessenek önmaguk és kapcsolataik érzelmi megéléséhez, megértéséhez magánéletükben és szakmai életükben egyaránt. Ehhez tudásomon kívül a nyitott, biztonságot teremtő és empatikus személyiségem, sokszínű módszereket alkalmazó eszköztáram van mellettem útitársul.

Szakmai szervezeti tagságok:
A Magyar Családterápiás Egyesület, a Család-rendszer Terápiás Műhely, A Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társaságának, és a Magyar Coach Szövetségnek vagyok a tagja.

Honlap: www.kaloattila.hu
Facebook: @kapcsolatok.kaloattila
Email: mail@kaloattila.hu

Johnsen Borbála vagyok, tanácsadó szakpszichológus, szakterületem a kockázat a krízis és a trauma. Bölcsész-tanári (1996) és pszichológus (2006) diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem meg, szakképzésemet (2009) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem.

Személyes és szakmai életemnek egyaránt elválaszthatatlan része a repülés, szemléletem biztos alapjait is itt kaptam. Megtanultam, hogy egy csapatnak, mint amilyen a család is, a működési szabályai életfontosságúak, biztonságot, boldogságot és sikert adnak. Megtanultam ugyanakkor azt is, hogy ezeknek a működési szabályoknak a nem ismerete sajnos nem mentesít a következmények alól. Ezért vált alapvető fontosságúvá számomra a működési szabályok, szabályszerűségek megismerése életem minden területén, így a szakmámban, a kutatásban, a tanácsadásban, a terápiában is. Mindazokat a módszereket, amiket magaménak mondhatok, a tranzakció analízist, a KIP-et (“képezős” hipnoterápia), a mediálást a család-rendszer terápia foglalja biztos és biztonságos, teljességet adó keretbe. Pszichológusként segítek az engem felkeresőknek megismerni, megalkotni saját maguk és családjuk működési szabályait, hogy rátalálhassanak arra a biztonságra, boldogságra és sikerre, amire vágynak!

Angol, francia és norvég nyelven is dolgozom!

Guba imre Guba Imre

Személyes hivatásom leginkább azokból a sebzettségeimből fakad, amikkel már tudatosan találkoztam, dolgoztam. Az önismeret útján találtam rá arra a Forrásra, ami lényem legmélyén fakad, ahol életet találok. Életet, amely sikerülni akar! Család-rendszer terapeutaként azoknak a szolgálatába szeretnék szegődni,  akik keresik az útjukat a saját egyéni/páros/családi/közösségi erőforrásaikhoz, hogy növekedhessenek és minél teljesebb életet élhessenek.

Faipari mérnökként indultam, majd teológiát, mentálhigiénét, szervezetfejlesztést, gyásztanácsadást, családterápiát, bibliodrámát, pszichodrámát tanultam és így lettem végül család-rendszer terapeuta. Az Élettükör Mentálhigiénés Műhelyben dolgozom.

Elérhetőségeim: +36/20-770-8808; guba.imre@gmail.com

NatonekGabriellav Natonek Gabriella

Emberekkel foglalkozni sokféle módon lehet. Harminc éven keresztül tanárként, iskolavezetőként a katedráról és a fogadóóráimon tettem ezt. Ha a konfliktusokat megfelelően kezeljük, rengeteget nyerhetünk: energiát, időt, pénzt, kapcsolatokat. A családterápia, párterápia komoly segítséget tud nyújtani ebben.Évekkel ezelőtt hoztam egy döntést és egy új szakmát tanultam, 2009-ben a Miskolci Egyetem jogi karán Családjogi és iskolai mediáció témakörben általános és igazságügyi diplomát szereztem. Így lehetővé vált, hogy egy másik területen foglalkozzam az emberekkel. Ez a szakma nemcsak nekem új, hanem a társadalomban is most keresi a helyét, elfogadottságát.Eddigi munkám során gyakran tapasztaltam, hogy a konfliktusok mennyire megnehezíthetik az egyének, szervezetek életét. A viták romboló hatással vannak az emberi kapcsolatokra, a hangulatra, az egészségi állapotra, a szervezet hatékonyságára, a munka eredményességére. Ehhez újabb tanulásra volt szükségem, 2012-ben párkapcsolati tanácsadói végzettséget is szereztem. 2014-től kezdve részt vettem a család-rendszer terápia képzésen, amelynek alapján 2016-ban család-rendszer terapeuta lettem.Elérhetőségeim:
www.kibekitem.hu
natonek.gabriella@upcmail.hu
06 309 199 524
Vasvári Nikoletta

1999-ben magyar nyelv- és irodalom szakos tanárként végeztem Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Már akkor nagyon érdekelt a pszichológia, ezért a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megszereztem a mentálhigiénés segítő szakember diplomámat is. Utána szakmai ismereteim bővítése érdekében család-rendszer terapeuta képzést, szexológus tanácsadó képzést, mediátor-, coach-, és trénerképzőt is végeztem. Dolgoztam gyerekvédelemben szakmai vezetőként, projektekben ifjúságvédelmi szakértőként, illetve képzési vezető voltam. Itt lehetőségem nyílt tréningek tartására is, például konfliktuskezelés, asszertivitás, kommunikációs tréning. Részt vettem képzési programok és akkreditált programok készítésében, illetve pályázatírásban.
Most már saját utamat járom. Segítséget tudok nyújtani szexuális és párkapcsolati gondokkal küzdőknek, foglalkozom férfi és női szexuális funkciózavarok okainak feltárásával és kezelésével. Egyéni életvezetési gondok megoldásán kívül karrier tanácsadással kapcsolatos problémái rendezésében is segíthetek.
Pszichoterapeuta munkámon kívül még mindig szeretek előadni, tanítani, tréninget tartatni. Előfordulok esti rádiós műsorban, illetve egy női újságnak is írtam cikkeket.
Azt gondolom, abban tudok segíteni, hogy megtalálja az egyensúlyt a magánélet és a munka között, így kiegyensúlyozott, harmonikus életet élhessen.
Bajnok Aniko Bajnok Anikó

Több, mint 20 éve dolgozom tanácsadóként, majd specializálódtam pár- és családi kapcsolatokra. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem diplomát, később családterápiát, majd család-rendszer terápiát tanultam, valamint végeztem mediátorként és gyászcsoport vezetőként. Az üzleti világból a HR és a reklámszakma területén szereztem jelentős tapasztalatokat, vezetőfejlesztő tanácsadóként, illetve trénerként. Hiszem, hogy mindenkiben több rejlik annál, mint amennyit el mer hinni magáról vagy a kapcsolatairól. Éppen ezért célom, hogy klienseim az ülések során egy új szemszögből is rálássanak helyzetükre, ismerjék fel lehetőségeiket, a változás útját, fejlődjön a személyiségük és ez által javuljon életminőségük. Négy gyermek anyukájaként folyamatosan megélem az anyaság örömteli kihívásait, mellette a munkámban is az aktív és kreatív életre törekszem. A legjobb tanítómester számomra is a tapasztalatokat, fejlődési lehetőségeket bőven kínáló élet, melyet próbálok minél tudatosabban szemlélni és megélni.

Elérhetőségeim: +36/70-3803634; a.bajnok@gmail.com

Orsolics Zénó Orsolics Zénó

2001. óta foglalkozom emberekkel, csoportokkal. Amikor, 1998.-ban felépültem súlyos függőségeimből, elhatároztam, hogy a segítő pályát választom. Ez volt életem egyik legjobb döntése. Egyik erőforrásom, hogy megjártam nagy mélységeket, ahol megtapasztaltam az elesettséget, a rászorultságot. Az önismeretet egy élethosszig tartó folyamatnak látom ezért én is folyamatosan fejlesztem magam, hogy a lehető legjobban tudjak neked segíteni. Elsősorban függőségekkel foglalkozom, egyénekkel, párokkal és családokkal, ahol valamilyen formában jelen van a függőség. Jelenleg kizárólag magánpraxisomban dolgozom.

Főbb tanulmányaim:
2020. Család – rendszer terapeuta
2018. Megoldásfókuszú Coach / Brief Coach (SoltionSurfers)
2018. Üzleti Coach / Proaktív Business Coach (ProBono)
2016. WJLF – Családkonzulens /családterapeuta –jelölt (szakirányú továbbképzés)
2013. Az élménypedagógiától az élményterápiáig 1. – 2. modul / Semmelweis Egyetem: Dr.
Kenézlői E., Labancz D., Skaliczky D.
2009. Családterápiás elmélet és gyakorlat (Dr. Baráth Katalin, Dr. Komlósi Piroska)
2008. WJLF Szociális munka
2008. Csoportmunka, csoportterápia – belső képzés
2008. Segítő beszélgetés (Dr. Sarkadi Kamilla) – belső képzés
2003. Terence Gorski – Visszaesés-megelőzési oktató modul (dr. Grezsa F., Takács P.)

Ügyfeleimnek maximális diszkrécióval és titoktartási kötelezettséggel tartozom!
Elérhetőségeim: +36/30 3155746, idopont@orsolicszeno.hu, http://fuggosegkezeles.hu, http://orsolicszeno.hu