Frissített meghívó Frank M. Dattilio Ph.D.- Harvard, USA – 2 napos workshopjáról


“KOGNITÍV-VISELKEDÉSTERÁPIA PÁROKKAL ÉS CSALÁDOKKAL”

A megrendezés időpontja 2016. október 10-11
A helyszín Budapest, MagNet Ház, Andrássy út 98.
Tolmácsolást biztosítunk.
Mindkét nap 8.30-tól 16.00 óráig dolgozunk.
 11-én 16.00 óra után Dattilio dedikálja az Animula kiadásában 2015-ben  hasonló címmel magyarul megjelent könyvét.

Dattilio személyében neves szakembert ismerhetünk meg, aki a kognitív-viselkedésterápiát közvetlenül Aaron T. Beck-től tanulta. Ezután N. Epstein és D. Baucom hatására egyre élesebben fókuszált az érzelmekre.
Párokkal és családokkal végzett terápiás munkájában évtizedek óta használja ezt a kiterjesztett modellt. Eddigi munkásságának, videókkal, színes történetekkel gazdagított élménybeszámolójának leszünk részesei.

Ajánljuk:

– Azoknak a szakembereknek, akik terápiás szemléletüket szeretnék gazdagítani. A két nap folyamán Dattilio segítségével újra felelevenednek és színes példák által értelmet kapnak a kognitív-viselkedésterápia alapfogalmai. Ezt a tudást kiegészíti a kiterjesztett modell többi összetevőjével, a séma fogalmával, neurobiológiai alapfogalmakkal, kötődéselmélettel. Mindannyian találunk számunkra „barátságosabb” és „kevésbé barátságos” fogalmakat. Attól függően, hogy milyen terápiás iskolában alapoztunk. Hamarosan kiderül majd számunkra, hogy megfelelően kiegészítve a szemléletek jól kapcsolódnak egymással, integrálhatóak.

– Azoknak a „laikusoknak”, akik ugyan könyvből nem tanulták a pszichológiai jelenségeket, de a bőrükön tapasztalják valóságtartalmukat. A két nap alatt, mint egy szabadegyetemen, hozzájuthatnak fontos információkhoz, melyek a példákon keresztül érthetővé, átláthatóvá válnak. Könnyebb lesz megértenünk, mi történik velünk, ha azt hisszük, tiszta fejjel, érzelmek nélkül gondolkodunk és aztán kiderül, hogy mégsem.

– Pároknak is ajánljuk, akik sokszor kapják magukat hosszú „racionális” csatározáson… akik sejtik, hogy bizonyos régi mondatoknak hatalmuk van felettük… akik pontosan és biztosan tudják, mit gondol a másik… A videón bemutatott esettörténetek reményteljes példák arra, hogyan tudjuk korrigálni gondolati csapdáinkat és ezáltal minőségibbé tenni párkapcsolatunkat.

Jelentkezéseteket mihamarabb várjuk :

a tarjanemoke@gmail.com címen
vagy:
www.csaladrendszerterapia.hu honlapunkon.

Résztvételi díj : 40000 Ft
Pároknak 55000 Ft

Frank személyes meghívóját itt olvashatjátok magyarul:Frank-M.-DATTILIO

„A Család-Rendszer Terápiás Műhely vezetőjének, Dr. Tarján Emőkének megtisztelő felkérésére meghirdetem a párokkal és családokkal folytatott kognitív viselkedés terápia két napos workshopját.

A 2 napos munkában bemutatom a kognitív magatartási technikák pároknál és családoknál való alkalmazásának stratégiáit , összekapcsolva a  rendszer-szemlélettel. Bemutatom, hogy a terapeuták hogyan tudják azonosítani és módosítani az automatikus gondolatokat, újrastrukturálni a kapcsolat kontextusában megjelenő diszfunkcionális sémákat, illetve rávilágítok arra, hogy hogyan lehet a kezelésbe ezen technikákat beilleszteni. Ez a megközelítés az érzelmi szabályozás, a kommunikáció, a probléma-megoldás, valamint a viselkedés-változás elindításának kérdését is célpontba állítja. Videó demonstrációval, illetve eset megbeszéléssel biztosítom a résztvevőknek az alkalmat arra, hogy megvitatásra kerüljön a problémás párokkal és családokkal való munka során megtapasztalt néhány nehézség.

A prezentáció lehetőséget biztosít a Cognitive Behavior Therapy with Couples and Families:  A Comprehensive Guide for Clinicians (2010) magyarra lefordított könyvének (KVT párokkal és családokkal, Animula Kiadó, 2015) dedikálására is.”
Dattilio több alkalommal járt már Magyarországon workshopokat tartani. USA-béli praxisában is többször dolgozott magyar párokkal.
Szívesen jön hozzánk. Személyes tapasztalatait a magyar családok működésével kapcsolatban könyvében így írja le:

“Az utóbbi években szervezett itteni műhelyeim, valamint terápiás kapcsolatom néhány, az USA-ba emigrált magyar családdal megvilágította, hogy a magyarok által megtapasztalt megannyi nehézség teljesen hasonló sok más kultúra kihívásaihoz. Keményen dolgozó, büszke néppel találkoztam itt, erős vérségi kötődésekkel és családi értékekkel. Legtöbbjük életében a pártalálás és a családdá válás központi kérdés, ami jól mutatja a család helyzetét az itteni társadalomban. Ugyanakkor ezzel társul az a tény is, hogy a magyarok mélyen érzelem-vezéreltek, és ez olykor heves és kiszámíthatatlan hangulati változásokkal jár. Képesek önfeledten örülni, ez jól kitűnik az ünnepeik alkalmával mutatott lázas, szenvedélyes kavargásból. Persze a nagy vigasság könnyen átcsaphat a másik végletbe – minden botnak két vége van. A párok és családok életének nehézségeikor ez a jellegzetes temperamentum olyan problémákat okoz, amelyek hatékonyan kezelhetők kognitív-viselkedésterápiával. Ez a módszer különösen jól bánik az érzelmi túlfűtöttség miatti torzult észleléssel és hiedelmekkel, amelyek gyakori kísérői a családi vitáknak és elégedetlenségeknek. Amennyi tapasztalatom van a magyar családokkal folytatott terápiás találkozásaimból, annak alapján világos, hogy az aktuális feszültségek nyomása alatt megnehezül az érzelmi kapcsolódás a másikhoz. Ebben a tekintetben a kognitív-viselkedéses beavatkozások megfelelő eszközöket biztosítanak – természetesen ez nem csak a magyar családokra igaz.”